Huisreglement

Reglement schaatsbaan Sluis

 • Het betreden van de schaatsbaan en N’Icebar is geheel op eigen risico
 • Op het terrein zijn camera’s aanwezig. 
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij u aan beschermende kledingstukken te dragen. 
 • Het dragen van handschoenen op de schaatsbaan is verplicht! 

 • Het is niet toegestaan om met de gehuurde schaatsen het complex te verlaten. 
 • De schaatsbaan mag alleen betreden worden met ‘ondergebonden’ schaatsen. 
 • Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, kunstschaatsen met ribbels op voorzijde, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen (m.u.v. de hulpmiddelen die te leen zijn via de N'Icebar)
 • Bij gebruik van de schaatsbaan dienen schaatsers onderling met elkaar rekening te houden. Hard, gevaarlijk en/of tegen de stroom in schaatsen, springen en/of stunten e.d. wordt in het kader van onveilig gebruik van de ijsbaan niet geaccepteerd. Het is eveneens verboden sneeuw- en ijsballen te gooien. 
 • Het is niet toegestaan op de boarding te zitten of over deze boarding te klimmen dan wel hiertegen te schoppen.  Schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • De organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. om van het evenemententerrein te verwijderen. Verwijdering geschied zonder restitutie van de betaalde gelden. 
 • Schade aan eigendommen van de schaatsbaan en N’Icebar, zoals boarding, schaatsen, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de schaatsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 
 • De organisatie zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein en de directe omgeving: alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen. 
 • Het is verboden op de schaatsbaan en in de N’Icebar te roken. 
 • Toegang tot de schaatsbaan is alleen voorbehouden aan personen met een geldig ticket.
 • Kinderen onder de 4 jaar onder begeleiding. 
 • Grote groepen zijn welkom op afspraak (indien mogelijk). 
 • Na het tijdsblok waarvoor het gekochte ticket geldt, dient men de schaatsbaan te verlaten.